Lý thuyết Ngũ hành trong thực dưỡng dưỡng sinh

Lý thuyết ngũ hành hình thành đã 5.000 năm trong Đông y và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Ngũ hành bao gồm: Hành hoả, Hành Thổ, Hành Kim, Hành Thủy và Hành mộc. Lý thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc Hãy tưởng tượng Năm yếu tố sau đây di … Read more