LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐOÁN MỆNH THÔNG QUA BÁT TỰ

Không có một phương pháp lý luân, phân chia nào có thể coi là hoàn chỉnh một cách tuyệt đối, chỉ có có hoàn chỉnh một cách tương đối thôi, cách phân chia theo Bát Tự (hay còn gọi là Tứ Trụ) truyền thống được xem khá hoàn chỉnh. Bát Tự là một trong những … Read more

HẠNH PHÚC ĐỜI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VẬN MỆNH KHÔNG?

Vào khoảnh khắc mỗi người được sinh ra, một trường năng lượng tổng hợp của trạng thái vũ trụ, mặt trời trăng sao sẽ tạo thành bản chất nội tại của một sinh mệnh mới, trong đó cũng bao hàm cả yếu tố di truyền, điều này sẽ quyết định đặc tính căn bản của … Read more

TRI THỨC CƠ BẢN VỀ PHONG THỦY

Phong thủy là gì và có vai trò gì đối với đời sống? Phong Thủy là học thuyết chuyên nghiên cứu về ảnh hưởng khí, mạch của hướng gió thổi, hướng nước chảy đến đời sống, họa phúc của con người. Về mặt từ nguyên, phong có nghĩa là “gió”, là hiện tượng không khí … Read more

GIÁP MỘC CAO LỚN TẬN TRỜI, MUỐN THOÁT THAI CẦN CÓ HỎA

Đặc tính thiên can Giáp Mộc:Thiên can “GIÁP” tượng trưng cho mộc (+), cây to ở nơi rừng rậm, đồi núi. Thiên can “GIÁP” là CHẤN cũng là CÀN. CÀN là đồng bằng, đô thị lớn. CHẤN là cây to, GIÁP hợp với CÀN là có phúc lớn. Tính chất người Thiên can “Giáp” Người … Read more