“Mệnh thuật dật văn” (Những điều được nghe tản mạn về mệnh thuật), Hạ Trọng Kì bốc mệnh di lệ tập

NGƯỜI PHỤ NỮ BI THẢM Năm Canh Ngọ 1990, tôi đã quen người bạn cùng bàn – cô Trương ở trong lớp Xoa bóp Đông y, cô ấy tướng mạo xuất chúng, là người rất nhiệt tình, lại thông minh và hiếu học, tôi rất có cảm tình với cô ấy. Điều trùng hợp là … Read more

“Mệnh thuật dật văn” (Những điều được nghe tản mạn về mệnh thuật), Hạ Trọng Kì bốc mệnh di lệ tập

  TRUYỆN NGƯỜI BÁN ĐẬU PHỤ Một ngày mùa hè 2 năm trước, tôi ăn cơm tối ở nhà, đài truyền hình tỉnh đang phát tin, tôi vừa ăn vừa xem ti vi, bỗng nhìn thấy một khuôn mặt như đã từng quen biết. Phóng viên nói rằng, đó là một doanh nhân nông dân … Read more