Phong Thủy Huyền Không Học

Cuốn “Phong Thủy Huyền Không Học” của tác giả Bình Nguyên Quân biên soạn là một cuốn sách khá hữu ích cho người nghiên cứu Phong Thủy. Cuốn sách giúp người đọc hiểu rỏ hơn về những khái niệm và nguyên lý cơ bản trong Huyền Không học. Tuy đây cũng là một tài liệu … Read more

TRI THỨC CƠ BẢN VỀ PHONG THỦY

Phong thủy là gì và có vai trò gì đối với đời sống? Phong Thủy là học thuyết chuyên nghiên cứu về ảnh hưởng khí, mạch của hướng gió thổi, hướng nước chảy đến đời sống, họa phúc của con người. Về mặt từ nguyên, phong có nghĩa là “gió”, là hiện tượng không khí … Read more