HẠNH PHÚC ĐỜI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VẬN MỆNH KHÔNG?

Vào khoảnh khắc mỗi người được sinh ra, một trường năng lượng tổng hợp của trạng thái vũ trụ, mặt trời trăng sao sẽ tạo thành bản chất nội tại của một sinh mệnh mới, trong đó cũng bao hàm cả yếu tố di truyền, điều này sẽ quyết định đặc tính căn bản của cả một đời người, như có mạnh khỏe hay không, thuận lợi suôn sẻ hay ba chìm bảy nổi, giàu có hay nghèo túng…

Văn hóa truyền thống có câu “nhất mệnh nhị vận tam phong thủy”. Trên thực tế, “mệnh” và “vận” là hai cái khác nhau, kết hợp nhau tạo thành” vận mệnh”.
Mệnh là thứ có trước, bẩm sinh, chủ quan, là thứ mệnh lý được tạo thành từ khi nằm trong bụng mẹ đến khi lọt lòng mẹ, nó không thay đổi suốt cuộc đời, luôn cố định. Những thông tin mà chúng truyền tải, mang theo mật mã di truyền, không thể thay đổi được. Nó giống như nhóm máu, vân tay của một người, không thể thay đổi. Đây chính là thứ gọi là” mệnh” trong thuyết mệnh lý Bát Tự.

“Vận” thường chỉ “vận khí”, nó được hình thành trong giai đoạn hậu thiên (sau khi sinh), là thứ khách quan, nó biến đối theo thời gain, địa điểm của mỗi người. Điều đó cũng có nghĩa là, xét trên ý nghĩa nào đó, vận mệnh của bạn tốt hay xấu là điều khách quan, không thể miễn cưỡng. “Vận” trong mệnh lý Bát Tự có chút khác biệt. Mệnh lý Bát Tự gọi nó là” đại vận”, có thể tính đoán ra được.

“Đại vận” và “vận” khác nhau, đại vận của mười năm phải thay đổi một lần, mang tính lưu động. Cùng là một người, nhưng ở lứa tuổi khác nhau sẽ phải đi theo những đại vận khác nhau, những giai đoạn đó, có thể dẫn đến vận tốt, cũng có thể dẫn đến vận không tốt. Ví dụ nói, có 3 người tuổi bắt đầu vào đại vận Mậu Ngọ. Từ tuổi nào bắt đầu vào đại vận nào, hoàn toàn là do thời gian sinh ra của người đó và tiết khí quyết định.

Tóm lại, căn cứ vào những phân tích và lý giải của các nhà mệnh lý học, “vận” và “mệnh” của một người có thể chia thành bốn trạng thái cơ bản.
– Loại thứ nhất Mệnh tốt vận không tốt
– Loại thứ hai Vận tốt mệnh không tốt
– Loại thứ ba Mệnh vận đều tốt
– Loại thứ tư Mệnh vận đều không tốt

Đương nhiên, nhìn từ góc độ duy vật biện chứng, bất kỳ một sự việc nào cũng không nhất thành bất biến, “mệnh” và “vận” cũng sẽ biến đổi theo thời gian, từ đó sinh ra các kiểu thay đổi. Vì vậy, bốn trạng thái này sẽ biến đổi. Nói cách khác, giả dụ với một người cụ thể, ở giai đoạn này “mệnh tốt vận không tốt”, điều đó không có nghĩa là ở giai đoạn khác anh ta vẫn ở trong trạng thái đó. Tương tự, người có “mệnh và vận đều tốt” cũng có thể thay đổi thành mệnh và vận đều không tốt theo thời gian và địa điểm. Bởi vậy mới nói, hạnh phúc của đời người có liên quan đến vận mệnh.

Vận mệnh là một quá trình biến đổi, phát triển của một sự vật hiện tượng trong vũ trụ, là một loại ũy tích cuộc đời đi từ sinh đến diệt, chứa đầy những quy luật nội tại về sự phát triển của bản thân. Tục ngữ có câu: “Mệnh do trời định, vận do mình ra”. Mệnh sinh ra đã có còn vận là hành trình vận khí của cả cuộc đời của mỗi người. Câu nói này cũng nói rõ một nguyên lý: Vận thường do mình nắm giữ,còn những điều kiện bẩm sinh, điều kiện sinh ra đã có rất khó biến đổi, cả hai hợp lại sẽ thành vận mệnh.

Để hiểu được hàm nghĩa khác nhau của mệnh và vận, chúng ta chỉ cần tiến hành xác lập một quan niệm, đó chính là hạnh phúc đời người vừa có mặt bẩm sinh tiên thiên, cũng có mặt hậu thiên. Muốn cho bản thân thật sự có được “phong sinh thủy khởi vận tốt đến”, để mình càng thêm hạnh phúc, còn cần phải hiểu rõ ý nghĩa quan trọng của lưu niên đối với cuộc đời.

Leave a Comment