Tên gọi có ảnh hưởng như thế nào với vận mệnh?

Với vận mệnh của cuộc đời, tên gọi có ý nghĩa rất lớn. Xét về mặt bát tự mà nói, nếu tên gọi bổ khuyết được ngũ hành còn thiếu, là dụng thần của mệnh thì có thể giúp cơ thể cân bằng Âm Dương ngũ hành, có tác dụng tích cực với vận mệnh,tạo phúc, giảm hoạ và ngược lại, nếu tên gọi lại thuộc ngũ hành của kỵ thần, hung thần thì sẽ có tác dụng xấu đến sức khoẻ, vận mệnh của người đó.

Cho nên trong tên có thể bổ khuyết cho ngũ hành đang thiếu là có nghĩa để giải cứu. Dùng đặt tên để bổ khuyết là một trong những phương pháp rất quan trọng trong mệnh cục, giống như bệnh nặng có được thuốc tốt”.  – Dự đoán theo Tứ Trụ – Thiệu Vỹ Hoa

Khi gọi tên một người, tên gọi đó sẽ vang vọng trong không gian. Người có tên đó mỗi lần nghe tên gọi của mình là mỗi lần tiếp xúc với ngũ hành đó, sẽ tiếp nhận và bổ sung ngũ hành suốt cuộc đời. (Các bậc đại sư có trường lực qua tu niệm, hoặc những người chuyên về huyền học, tiếp xúc nhiều với âm dương, các ký hiệu ngũ hành can chi, chỉ cần đặt tên hoặc gọi tên thì sẽ có tác dụng lớn hơn người bình thường rất nhiều).

 

Xin chia sẻ với mọi người trưởng hợp tên gọi có ảnh hưởng tốt của bạn dưới đây:

Triệu Thị Dương

Kỷ thổ sinh vào tháng Thân, kim thuỷ vượng lại sinh phù cho nhau, thực thương đế vượng sinh tài, tài sinh quan, địa chi thân dậu tuất hành kim cục, nên thân rất nhược, dụng thần lấy Bính hoả là ấn làm dụng thần.

Bạn này từ 1 tuổi hành đại vận Tân Mùi, đáng lẽ sức khoẻ kém, nhưng thực tế là sức khoẻ tương đối tốt, chỉ là dáng người nhỏ. Tại sao lại sức khoẻ tốt, là vì tên bạn là Dương – Dương là mặt trời, là Bính Hoả, chuẩn xác dụng thần trong mệnh. Không những thế còn giúp bạn tính cách sôi nổi hơn. Kim Thuỷ vượng nên học hành rất thông minh, hiểu vấn đề rất nhanh chóng.

Vì vậy nếu biết được mệnh rồi thì hoàn toàn có thể bổ cứu cho nó, giúp mệnh tốt hơn, không giống như quan niệm của nhiều người là vì số mệnh có sẵn nên không thể thay đổi được.

 

Leave a Comment