Tính lưu thông của ngũ hành trong bát tự

Đây là lá số của phó phòng kho bạc nhà nước, đang đợi lên chức trưởng phòng. Người mới học nhìn qua thì không có gì đặc biệt, nhưng nếu xem xét kỹ thì thấy là cách cục quý. Những dự đoán này mình đưa ra trước khi gặp đương số, không phải gọt giày cho vừa chân.

  1. Thân chủ mậu thổ, thổ sinh tháng hợi vô lực, may nhờ có căn thìn thổ, và có bính, kỷ trợ giúp. Nhưng kỷ đóng hợi cũng ít có lực, bính tháng hợi cũng kém lực, nên sức trợ giúp ít, muốn sinh cho thân cũng khó Nên mậu thổ này nhược, nhưng chỉ hơi nhược.
  2. Kim thực thần, canh đóng thân là đất lộc, có thổ sinh cho là tự vượng, nên thực thương vượng
  3. Thủy tài, là chỗ kỳ diệu nhất của mệnh này. Hợi tí hợp cục nắm lệnh, thân kim sinh cho, thân thìn theo thủy, nên thủy rất vượng. Nhưng có 2 điểm tốt, một là mậu thổ đứng đầu khắc thủy, hai là có thìn, thìn là thủy khố, thủy nhiều nhưng có khố thu về kho, lại có thổ đắp nên không sợ. Lại có mậu ám hợp tí ở chi ngày, mậu quý hóa hỏa sinh cho thân, nên kẻ thù quay đầu biến thành ân nhân, quý không kể xiết
  4. Quan mộc ở đất thìn là tử, sinh cho bính hết lực, sát đóng trường sinh có tài sinh cho nên vượng, nên mệnh này dùng sát bỏ quan, là mệnh có uy. giáp mộc có lực nên chỉ cần gặp vận thấu mộc sẽ rất tốt
  5. Hỏa: hỏa đóng đất tuyệt, vô căn, may có mộc dưới chi sinh cho nên không đến nỗi vô lực. chỉ cần gặp vận tị, ngọ, mùi là hỏa sẽ vượng.

Quan trọng nhất trong mệnh đó là ngũ hành lưu thông có tình, năm hỏa sinh tháng ngày thổ, thổ sinh giờ kim, kim vượng sinh thủy trong chi, thủy vượng sinh mộc vượng. Ngũ hành đầy đủ tương sinh, là điều quý nhất. Các bạn mới học nên nhớ kỹ điều này.

 

Tổng thể lại, thân này hơi nhược, dụng ấn bính hỏa (bính hỏa cũng là dụng thần điều hầu, một thuốc hai tác dụng), hỷ thần thổ (can ngày dương mà nhược dùng ấn tốt hơn tỉ kiếp), mộc vẫn là hỷ thần vì thế thủy mạnh, cần mộc giảm bớt, kỵ thần kim thủy

 

– xét đại vận, 1 năm 6 tháng vào đại vận thực sinh tài, kim thủy một đường lưu thông nên học hành ổn thỏa, sang vận thương khắc quan, kỳ diệu có bính hợp tân hóa thủy, nên vận này tuy học hành chểnh mảng nhưng có ông cha nâng đỡ nên vẫn có bằng cần, ra trường vào làm ngân hàng huyện. ươn

– sang vận dần mão, tài quan một đường sinh cực kỳ thuận lợi, các năm dần, mão, tị, ngọ có biến chuyển tích cực, được lên chức nhiều nhất đặc biệt năm Quý Mùi, mậu quý hóa hỏa, trong mùi có kỷ, đinh và ất, vừa đủ 3 dụng thần, hỏa sinh thổ vượng, nên năm này được cất nhắc từ ngân hàng huyện thẳng lên trung ương (bình thường phải lên ngân hàng tỉnh rồi mới lên trung ương)

Năm nay bắt đầu sang vận giáp thìn, mộc thổ vượng, giáp hợp kỷ hợp thổ giúp thân là tượng nhờ bề trên mà được thăng chức. Thìn tự hình, tài trong khố chảy ra, may vừa có giáp mộc, vừa có mậu thổ nên không sợ quá nhiều mà hại thân.

 

sang vận ất tị, can chi dụng thần tương sinh, là vận tốt nhất cuộc đời. qua vận bính ngọ là tượng phát phúc cho con cháu.

 

Các điều khác đến lục thân thì suy đoán tương tự.

 

One thought on “Tính lưu thông của ngũ hành trong bát tự

Leave a Comment